Şirket Politikası

“Konaklama Hizmetleri”  faaliyetlerini yürüten Bolu Koru Otel’in ilkesi; müşterilerinin, çalışanlarının, hizmet ve ürün sunulan kurumların ve diğer sosyal paydaşlarının beklentilerini aşmaktır. Şirket gücünü yetişmiş ve sürekli gelişen insan kaynağından almaktadır. Türkiye’ye geleceğin teknolojilerini taşımayı kendine vizyon olarak belirlemiştir.

Değerlerimiz:

 • Çalışanlarımız en önemli varlıklarımızdır, onların kişisel ve mesleki gelişimi şirketimiz için önem taşır.
 • Gıda güvenliği, Kalite ve Çevre başlıkları başta olmak üzere sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması sağlamaya çalışırız.
 • Hijyen Kurallarını Göz Önünde Bulundurarak Gıda Güvenliği Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkin Bir Şekilde Sürekliliğini Sağlamayı Görev Ediniriz.
 • Öğrenme, iyileştirme ve değişimin ve ulaşılabilirliğin, iletşimin sürekliliğine inanırız.
 • Faaliyetlerimizde; verilere dayalı, süreç odaklı yaklaşım ve insan kaynağının önemini benimseriz.
 • Yönetimde şeffaflık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygularız.
 • Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak hedefimizdir.
 • Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli hizmetler sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürürüz.
 • Doğal kaynak tüketimini azaltan, atık miktarını azaltarak sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuruz.
 • Hizmetlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek için çalışırız.

Müşteri ve personel bilgilerinin gizliliğinin tüm çalışanlara iletilmesi ve gizlilik ilkesinin korunması adına faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlarız.